24

Procvat / Pored kina Tuškanac

Autor: Jelena Petric, Branimir Štivić, Hrvoje Nikšić, Ana Mikin 

Stavljajući naglasak na igru dviju boja, „Procvat" simbolizira dinamiku međusobne povezanosti sa svim različitostima, odnosno suprotnostima.

Ova nas ambijentalna svjetlosna instalacija podsjeća na to da sve u prirodi ima svoj ritam i mijene, kao i da je sve što nas okružuje u nekoj vrsti (su)odnosa. 

 

Također posjetite