Vitraji crkve sv. Katarine / Crkva sv. Katarine

Ljepota sakralnih elemenata povijesne crkve, jednog od simbola Gornjega grada, svjetlosnim projekcijama, kroz elemente vitraja, zasjat će punim sjajem na njenoj fasadi.

Autor / Realizator: PROteam 

 

 

Također posjetite