Čuvari svjetla / Tomićeva ulica

Kad krenete Tomićevom ulicom ili stepenicama pored Uspinjače na Gornji grad, svjetlosni snopovi usmjereni prema nebu čuvari su koji vam osvjetljavaju put i vode u pravom smjeru – svjetlom prema čaroliji svjetla.

Autor / Realizator: Prolight

Također posjetite