Dancing Simetrix / Park Opatovina - igralište

Dancing Simetrix / Park Opatovina - igralište

Kako ljepše dočekati proljeće, nego uz ples svjetlosnih boja! Neka vas multimedijalna instalacija koja kombinira pokret, zvuk i svjetlo, odnosno ples, glazbu i slikarstvo, inspirira i motivira na pokret i potpuno prepuštanje proljeću.

Divimo se zajedničkoj komunikaciji u istom prostoru putem međusobnih simetrija i asimetrija različitih oblika umjetnosti. Glazbenu simetriju prati balans pokreta, odnosno ritam boja. Ovaj diskurs triju elemenata čini cjelinu koja je u istom trenutku stabilna i rasplinuta, forte i piano, simetrična i asimetrična.

Autor: PROLIGHT

Svakih 15 min od 18:00