Krugovi / Zagrebački plesni centar

Krugovi / Zagrebački plesni centar

Krug nema svoj početak. On nema ni kraj. Vječni je motiv raznim umjetnicima, nalazi se svuda oko nas u različitim formama, savršeni je geometrijski oblik.

Ambijentalna svjetlosno–zvučna instalacija "Krugovi" igra je u kojoj oblici stvaraju zvuk i obrnuto. Ova dinamična koreografija linija, boja i oblika unutar sedam lebdećih projekcija u mraku plesne dvorane zaokupit će vašu pažnju i odvesti vas na neka nova putovanja.

Autor: Mirjana Vodopija
Producent: UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OSCILOSKOP